0771

Delikli Saclar

Size : Ø3mm-1000x2000x1mm

0772

Delikli Saclar

Size : Ø4mm-1000x2000x1mm

0773

Delikli Saclar

Size : Ø6mm-1000x2000x1mm

0774

Delikli Saclar

Size : Ø8mm-1000x2000x1mm

0775

Delikli Saclar

Size : Ø10mm-1000x2000x1mm

0780

Delikli Saclar

Size : 5x5mm-1000x2000x1mm

0781

Delikli Saclar

Size : 8x8mm-1000x2000x1mm

0782

Delikli Saclar

Size : 10x10mm-1000x2000x1mm

0785

Delikli Saclar

Delik Ölçüsü : 2x20mm
Sac Kalınlığı : 1mm
Size : 1000x2000mm

0786

Delikli Saclar

Delik Ölçüsü : 3x20mm
Sac Kalınlığı : 1mm
Size : 1000x2000mm

0787

Delikli Saclar

Delik Ölçüsü : 5x20mm
Sac Kalınlığı : 1mm
Size : 1000x2000mm

0788

Delikli Saclar

Delik Ölçüsü : 8x20mm
Sac Kalınlığı : 1mm
Size : 1000x2000mm