0785

Delikli Saclar

Delik Ölçüsü : 2x20mm
Sac Kalınlığı : 1mm
Size : 1000x2000mm

0786

Delikli Saclar

Delik Ölçüsü : 3x20mm
Sac Kalınlığı : 1mm
Size : 1000x2000mm

0787

Delikli Saclar

Delik Ölçüsü : 5x20mm
Sac Kalınlığı : 1mm
Size : 1000x2000mm

0788

Delikli Saclar

Delik Ölçüsü : 8x20mm
Sac Kalınlığı : 1mm
Size : 1000x2000mm