ÇEVRE POLİTİKASI

1- Üretim süreçlerimizde çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği, kaynağında önlenmeye çalışmak.
2- Çevre ile ilgili tüm yasal şart ve mevzuatlara uymak,
3- Tedarikçilerimizin de çevreye karşı sorumlu kuruluşlar olması için teşvik edici olmak,
4- Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alarak ve her yıl hedefler koyarak sürdürülebilir gelişme sağlamak,
5- Çevre konusunda, tüm çalışanlarımızı eğiterek bilinçlendirmek,
6- Sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak.